اخبار

باغ‌های استان اردبیل شناسنامه‌دار می‌شود


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن باغات استان با هدف ارتقای استاندارد و سلامت محصولات تولیدی کشاورزان و باغداران خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85222709/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF