اخبار

باقی‌مانده مطالبات گندمکاران خوزستان هفته آینده پرداخت می‌شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: مطالبات باقی‌مانده گندمکاران خوزستانی حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم با توجه به قول‌های داده شده در هفته آینده پرداخت شود.

جهان نژادیان ادامه داد: براساس قیمت اولیه خرید تضمینی گندم که برای هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود، همه مطالبات گندمکاران استان که مبلغی حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود به حساب آن‌ها واریز شده است اما با توجه به افزایش نرخ خرید گندم، مطالباتی باقی مانده است که باید پرداخت شود.

 وی خاطرنشان کرد: امسال یک میلیون و ۷۱۶ هزار تن گندم در استان خریداری شد که یک رکورد بی نظیر در تولید خوزستان بود.

ایسنا/خوزستان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: باقی‌مانده مطالبات گندمکاران خوزستانی هفته آینده پرداخت می‌شود.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که انجام‌شده قرار است مطالبات گندمکاران استان در بحث خرید تضمینی گندم در هفته آینده و پس از تاسوعا و عاشورای حسینی پرداخت شود.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402050402510/%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

امید جهان نژادیان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: براساس وعده‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار بود در این هفته مطالبات گندمکاران خوزستانی پرداخت شود اما تاکنون پرداختی صورت نگرفته است.