اخبار

«بانک مرکزی» دستگاه برتر در حوزه پاسخگویی شد

همچنین وزارتخانه‌های نیرو، علوم، نفت، ‌ آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از رتبه‌های برتر، به عنوان فعالترین های این حوزه انتخاب شدند.

این ارزیابی مربوط به فعالیت و عملکرد تمام سطوح مدیریتی دستگاههای اجرایی در ۹ ماهه اخیر در حوزه مذکور است.منبع اخبار

به گزارش روز سه شنبه مجله خبری کشاورزی از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ارزیابی صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، ‌ بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب رتبه های اول و دوم را از میان دستگاههای اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی به خود اختصاص دادند.