اخبار

باید صنایع پیشران را تجهیز و حمایت کنیم

وی با بیان این‌که برای مهار تورم راهی جز افزایش تولید نیست، تصریح کرد: برای افزایش تولید در کشور نیازمند استراتژی صنعتی هستیم.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402052213972/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تجهیز و حمایت صنایع پیشران تاکید کرد.

غزنوی با بیان این‌که رانت‌های بزرگی به بخش‌های نامولد داده می‌شود، گفت: همه کشورهای صنعتی مسیر توسعه خود را از مسیر پیشران‌ها انتخاب کرده‌اند. با توجه به اینکه منابع محدود است، باید برای توسعه صنعتی برنامه‌ریزی کنیم، صنایع پیشران را انتخاب و رانت مثبت برای آنها ایجاد کنیم تا صنایع رشد کنند. اما اگر فقط از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کنیم، وضعیت تغییر نمی‌کند. اگر صنایع پیشران را انتخاب و آنها را برای نجات آن صنعت تجهیز و حمایت نکنیم، کشور صنعتی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه به جز توجه به تولید، برای مهار تورم چاره دیگری نداریم، گفت: این در حالی است که این روزها جلوی تسهیلات بانکی را گرفته‌ایم و این گونه می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، اما اثر ثانوی آن را در نظر نمی‌گیریم که با تولید بیشتر می‌توانیم به کاهش تورم برسیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حمیدرضا غزنوی امروز در دیدار با خبرنگاران اظهار کرد: مسئله آب، کاهش رشد جمعیت، وضعیت نظام پولی و بانکی و بنگاهداری بانک‌ها، کیفیت نظام سیاستگذاری و جا ماندن از انقلاب چهارم صنعتی، ابربحران‌های امروز کشور است.

به گفته دبیر کل مجمع کارآفرینان، بر قیمت گذاری دستوری پافشاری می‌شود، چراکه ریشه تورم را در سمت عرضه می‌بینیم نه تقاضا اما اگر برای تولید انبوه در کشور کاری کنیم، مشکل قیمت گذاری دستوری حل می‌شود و شاهد کاهش قیمت تمام شده نیز خواهیم بود.