اخبار

بخشی از آب موردنیاز کشاورزان استان تهران از پساب تصفیه‌خانه‌ها تامین می‌شود


شهرری – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه بخش کشاورزی حداقل سهم از منابع آب موجود استان را دارد، گفت: باتوجه به بحران کم آبی، بخشی از آب موردنیاز کشاورزان این استان از پساب تصفیه‌خانه‌ها تامین خواهد شد.منبع اخبار