اخبار

بخشی از آزمایشگاه‌های استاندارد خراسان جنوبی تا هفته دولت فعال می‌شوند

انتهای پیام 

https://www.isna.ir/news/1402040905208/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها در مرز ماهیرود، گفت: به جهت اهمیت موضوع و ضرورت احساس شده، راه اندازی آزمایشگاه تخصصی استاندارد در مرز ماهیرود در دستورکار قرار گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به هفت آزمایشگاه استاندارد استان که از سال ۹۲ به دلیل برون سپاری امور، از دور فعالیت خارج شده‌اند، اظهار کرد: تامین زیرساخت‌ها و به روزرسانی تجهیزات موجود در این آزمایشگاه‌ها از دیگر درخواست‌های استان در این دیدار بود.

وی با بیان اینکه فعال سازی این هفت آزمایشگاه ۲۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: با قول مساعد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، بخشی از این اعتبار به استان تزریق می‌شود.

قناعت گفت: با تامین این تجهیزات مطالبه شده، آزمایشگاه‌های استاندارد استان به چرخه فعالیت برمی‌گردند.

قناعت بیان کرد: به جهت اهمیت راه اندازی آزمایشگاه در مرز ماهیرود، این موضوع تا حصول نتیجه به طور ویژه پیگیری می‌شود.

ایسنا/خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی از فعال شدن بخشی از آزمایشگاه‌های استاندارد استان تا هفته دولت با مساعدت سازمان ملی استاندارد خبر داد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ساختمان در حال احداث آزمایشگاه مرز ماهیرود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: تامین اعتبار برای تکمیل این آزمایشگاه و تجهیزات مورد نیاز آن که ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده نیز از درخواست‌های ما در این دیدار بود.

قناعت ادامه داد: با تامین این اعتبار، بخشی از آزمایشگاه‌های استان تا هفته دولت دوباره فعال می‌شوند.

وی به مساعدت سازمان ملی استاندارد ایران در راستای راه اندازی مجدد آزمایشگاه‌های استاندارد خراسان جنوبی اشاره و بیان کرد: با عنایت به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی ، موضوع راه اندازی آزمایشگاه مرجعی که بتواند شرق کشور را پوشش دهد نیز مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، جواد قناعت، شب گذشته ۸ تیر با اشاره به دیدار خود با مهدی اسلام‌ پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در این دیدار با توجه به ظرفیت‌های استان بر ضرورت وجود آزمایشگاه‌های استاندارد متعدد تاکید شد.