اخبار

بخشی از تقاضای کاذب تراکتور؛ ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد است


تهران- مجله خبری کشاورزی – رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: بخشی از نیاز کشور به تراکتور کاذب است که این موضوع ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد است.منبع اخبار