بخش دام و طیور اصلی‌ترین بهره‌بردار طرح الگوی کشت استبخش دام و طیور اصلی‌ترین بهره‌بردار طرح الگوی کشت است
تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: بخش دام و طیور کشور اصلی‌ترین بهره‌برداران طرح الگوی کشت برای تامین علوفه هستند.منبع اخبار