اخبار

بخش عمده چای کشور از سریلانکا و هندوستان وارد می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای، دمنوش، فراورده‌های گیاهی ایران گفت: چای وارداتی ایران از سه کشور هندوستان، سریلانکا و کنیا است که بخش عمده آن از سریلانکا و هندوستان تامین می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85186496/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF