اخبار

بخش کشاورزی نیازمند تحویل حجمی آب از سوی وزارت نیرو است


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی نیازمند سرعت بخشیدن تحویل حجمی آب است، اما وزارت نیرو تاکنون ۱۵ درصد آب کشاورزی را به صورت حجمی تحویل داده که آن نیز دارای مسائل و مشکلات فنی است که باید بازبینی شود.منبع اخبار