اخبار

برای تامین غذا باید از مسیر داخل اقدام کنیم

وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه باید برای ۹۰ میلیون نفر غذا تهیه کنیم، افزود: ما جمعیت زیادی داریم و تامین غذای این جمعیت رسالت مهمی است. برای تامین غذا از مسیر تولید داخل باید از تولیدکننده داخل و تولید داخل حمایت کنیم.

به گفته وی اگر می خواهیم به پایداری و خودکفایی در محصولات اساسی گندم دست یابیم باید این مهم از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح باشد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نیکبخت در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی سیاست گذار در بخش کشاورزی است و کار اصلی تولید با کشاورزان است، اظهار کرد: ریل گذاری باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان بدون دغدغه تولید کنند و رسانه نیز باید در این بخش بسیار کمک کند.

نیکبخت در ادامه گفت: با نگاه به‌ همه ملاحظات، ظرفیت های بزرگی در بخش کشاورزی وجود دارد. باید از دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی داخل و کشاورزان پیشرو در این بخش استفاده کنیم.

ادامه دارد…

https://www.isna.ir/news/1402051710488/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

وزیر جهادکشاورزی گفت: باید برای تامین غذا از مسیر تولید داخل اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاد کرد.تشکل‌ها همگی توانمند نیستند که همه وظایف را خودشان انجام دهند. باید متناسب با ظرفیت آنها گام به گام، امور را به آنها واگذار کنیم. امیدواریم روزی برسد که همه تشکل ها بتوانند خودشان منابع خودشان را تامین کنند. برندسازی کرده، نیازهایشان را وارد کنند و صادرات نیز انجام دهند.

وی حرکت به سمت تولید محصولات استراتژیک را مد نظر قرار داد و گفت:علاوه بر اینکه باید برنامه محور حرکت کنیم، باید نگاهی ویژه به حفاظت از منابع پایه مخصوصا آب نیز داشته باشیم.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه باید موانع را از جلوی پای تولیدکنندگان برداشت تا بدون دغدغه تولید کرده و منفعت ببرند، گفت: علاوه بر رفع این موانع،  به بخش بازرگانی داخلی و خارجی نیز باید کمک کنیم.