اخبار

برای مرجع شدن باید در چند حوزه فناوری اثرگذار باشیم

برای مرجع شدن باید در چند حوزه فناوری اثرگذار باشیم

رییس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر ضرورت درک مرجعیت علمی گفت: در این مسیر باید در چند حوزه فناوری اثرگذار باشیم.

به گزارش ایسنا دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل نیروهای مسلح در نشست تخصصی مرجعیت فناوری و نوآوری که در حاشیه همایش مرجعیت علمی برگزار شد، با تاکید بر اینکه نمی‌توان مرجعیت علمی و فناوری را از هم تفکیک کرد، گفت: مرجعیت علمی و مرجعیت فناوری لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی ادامه داد: هدف مرجعیت علمی شامل مواردی چون، دستیابی به عوامل انسانی قدرتمند علمی. کشف ناشناخته‌ها و گسترش دانش می‌شود.

مهدی نژاد سرعت تبدیل ایده به فناوری، میزان سهم اقتصاد از فعالیت دانش بنیان، میزان اختراعات و دیپلماسی علمی را از شاخص‌های مرجعیت علمی نام برد.

مرجعیت علمی قدرت آفرین است

دکتر سید مجتبی خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت درک مفهوم مرجعیت علمی در کشور، اظهار کرد: یکی از چالش‌های ما تعیین اولویت‌ها است؛ زمانی که به ساین کشاورزی آمریکا مراجعه می کنیم، شاهدیم که امنیت غذایی را اولین اولویت خود قرار داده است و این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند.

خیام نکویی خاطر نشان کرد: برای مرجعیت علمی باید به سمت فناوری های قدرت آفرین حرکت کنیم و در این مسیر مهمترین سرمایه ما نیروی انسانی متخصص است و برای مرجع شدن نیاز است تا در چند حوزه خاص فناوری، اثرگذاری داشته باشیم.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402082921497/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85