اخبار

برای مهار گرگروها در چابهار و دشتیاری ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است


چابهار- مجله خبری کشاورزی- معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: برای مهار گرگروها(فرسایش خندقی خاک) در چابهار و دشتیاری ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا از فرسایش خاک جلوگیری و روستاها و اراضی کشاورزی را در برابر این پدیده ایمن نگه داریم.منبع اخبار
خرید دریچه بازدید. بری. دو سرپرست دانشگاه معارفه شدند/ زمزمه تغییر مجدد شیوه برگزاری کنکور.