برخورد با صید محاصره‌ای و ترال غیرمجاز از اولویت‌های شیلات استان بوشهر است - مجله خبری کشاورزی

برخورد با صید محاصره‌ای و ترال غیرمجاز از اولویت‌های شیلات استان بوشهر است


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: با توجه به تاثیر مخرب شیوه‌های صید محاصره‌ای (پرساین) و ترال (کف‌روب) خارج از فصل بر ذخایر دریایی؛ برخورد با این شیوه‌ها از اولویت‌های شیلات این استان است.منبع اخبار