اخبار

برداشت«به» از باغ‌های استان اردبیل آغاز شد


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از آغاز برداشت میوه «به» در باغات این استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال در مجموع پنج هزار و ۵۰۰ تن به از باغ‌های استان اردبیل برداشت شود.

https://www.irna.ir/news/85244506/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

بری. افزایش تا ۱۲۰درصدی نرخ سرویس مدارس اهواز تصویب شد !.