اخبار

برداشت انگور در باغات مشگین‌شهر آغاز شد


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از آغاز برداشت انگور در باغات مشگین‌شهر خبر داد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی امسال برداشت محصول زودتر از سال‌های قبل آغاز شده است.

https://www.irna.ir/news/85206843/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF