برداشت برنج در 4000 هکتار شالیزار مازندران خبرگزاری ایلنا

کشاورزان با جابجایی خاک و گل باعث خروج گازهای مضر و تهویه در خاک می شوند که این نتیجه در رشد بهتر گیاه برنج بسیار تاثیرگذار است. یکی از مهم ترین فرآیند نحوه کاشت برنج هاشمی، مرحله داشت است. agriculture-na این مرحله شامل مراحل دیگری همچون وجین علف های هرز، آبدهی گیاه و سم پاشی می باشد تا زمان برداشت برسد. فرایند داشت از اواسط اردیبهشت شروع می شود و در اوایل مرداد ماه به اتمام می‌رسد.

۳٫ قیمت بیشتر

برنج قهوه ای و شلتوک پوست نکنده بعداً در ماشین جداساز از یکدیگر جدا می شوند. این مواد معمولاً می توانند توسط یک الک ارتعاشی با سوراخ های مناسب جدا و به صورت جداگانه تخلیه شوند. پوست که سبکتر از سایر قسمت هاست به راحتی با یک مکنده جدا می شود. این در عمل یعنی جداسازی توسط الک ارتعاشی و دمنده می توانند در یک ماشین جمع شده و بطور همزمان صورت گیرد. به کلیه عملیاتی که پس از خرمنکوبی به منظور تبدیل شلتوک به برنج سفید صورت می گیرد، فرآیند تبدیل برنج گفته می شود و شامل خشک کردن1، تمیز کردن2، پوست کندن3، سفید کردن4، براق کردن5و درجه بندی6می باشد. در بعضی منابع تبدیل شامل عملیات تمیز کردن، پوست کندن، سفید کردن و درجه بندی می باشد.

تمام حقوق این سایت برای کارخانه برنج ایرانی نصرت محفوظ است. که بهترین برنج ایرانی را در گونه های متعدد کشت و برداشت میکنند. سطح زیر کشت اراضی شالیزاری شهرستان خمام ۱۱ هزار و ۲۸۰ هکتار بوده و دارای ۱۶ هزار نفر بهره بردار است. به گفته سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بدره ارقام پرمحصول برنج از نوع عنبربو، شمشیری و طارم در این شهرستان کشت می‌شود.

پربازدیدهای سایت خوان

برای انتقال نشاء‌ها به زمین اصلی آنها را به دسته های۱۵۰ تا ۲۰۰ عددی و گاهی بیشتر تقسیم بندی کرده و توسط ظروفی به نام طشت یا قایق‌های چوبی کوچک از محل خزانه به محل کاشت در زمین اصلی جابه جا می کنند. همچنین اخیراً در بعضی نقاط کشور از ماشین نشاء‌کار برای عملیات نشاء‌کاری استفاده می‌شود. بعد از کاشت نیز به زمین کود شیمیایی نظیر اوره و فسفات آمونیوم اضافه می کنند. در این مرحله خزانه را آبیاری کرده و سپس نشاء‌ها را از خزانه کنده، علف های هرزی همچون سوروف را از آن جدا کرده و به زمین اصلی منتقل می کنند. گفتنی است سوروف در رشد اولیه خود شباهت زیادی با نشاء‌های برنج دارد و فقط کشاورزان با تجربه می‌توانند آن را از برنج تشخیص دهند. به طور کلی برنج دارای زبانک و گوشوارک است در صورتی که سوروف فقط زبانک دارد.

امسال با توجه به بارندگی و شرایط آب و هوایی در فصل بهار، برداشت برنج از این شالیزارها با تاخیر آغاز شده و احتمالا تا آخر مهرماه در برخی مناطق ادامه خواهد داشت. از ارقام مورد کشت برنج در الموت می‌توان به «هاشمی»، «علی کاظمی»، «حسن‌سرا»، «طارم»، «خنجری» و «دم سیاه» اشاره کرد. سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از برداشت مکانیزه برنج در 206 هزار و 402 هکتار شالیزار استان خبر داد. همچنین انواع برنج ایرانی شمال با برند های برنج هاشمی، برنج طارم فریدون کنار،برنج دودی ،…با پایینترین قیمت برنج ارائه می گردد. علاوه بر انواع برنج ایرانی و خارجی، ما اقلام مهم دیگری از جمله عسل طبیعی، کنجد، انواع روغن به ویژه روغن زیتون و روغن حیوانی، انواع سبزیجات محلی شمال، غذای نیمه آماده شمالی، چای ایرانی و… را به دست مصرف کننده می رسانیم. برای تبدیل شلتوک به برنج سفید از دستگاههای مختلفی استفاده می شود.

البته براي تبدیل شلتوک به بـرنج سفید لازم است مجدداً شلتوک را تا رطوبت حدود 9 درصد با استفاده از خشک کن هـاي صنعتی موجود درکارخانه شـالی کوبی و در بعـضی منـاطق نیـز در آفتـاب خـشک شـود. در بعضی از نقاط شالی ها را پس از خشک شدن با وسایل مختلف به انبار خانگی منتقـل شـده تا در فرصت مناسب خرمن کوبی نمایند. در روش دستی، تعداد کارگر مورد نیاز براي درو هر هکتار شالیزار حـدود نفـر روز برآورد شده است. همچنـین در این روش به دلیل طولانی شدن زمان برداشت، احتمال مواجه شـدن بـا شـرایط نامـساعد جوي بیشتر بوده و آسیب دیدگی دانه نیز دراثر تغییرات محیطی افزایش می یابد. یکی دیگر از معایب مهم برداشت دستی، تأثیر عوامل نامطلوب محیطـی (رطوبـت و دمـاي محـیط) بـر دانه است. بررسـی هـا نـشان داد کـه میـزان ضـایعات کیفـی در برداشـت غیـر مـستقیم (درو+ خرمن کوبی) درمقایسه با برداشت مستقیم با کمباین حداقل به طور میانگین به مقـدار60 درصد افزایش یافته است .

برداشت برنج از 2700 هکتار زمین زراعی در رستم