اخبار

برداشت بیش از ۲۰ هزار تن زیتون از مزارع طارم پیش بینی شد


زنجان – مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: بر اساس برآوردها میزان برداشت زیتون از باغ‌های طارم در سال جاری به بیش از ۲۰ هزار تن می‌رسد.

https://www.irna.ir/news/85236408/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF