اخبار

برداشت زعفران در گیلانغرب آغاز شد

برداشت زعفران در گیلانغرب آغاز شد
قصرشیرین- مجله خبری کشاورزی- مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب از آغاز برداشت زعفران در سطح پنج هکتار از مزارع «بخش گواور» این شهرستان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85292189/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت آموزش 118. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.