اخبار

برداشت زودهنگام به کیفیت و قیمت زرشک لطمه می‌زند


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: برداشت زودهنگام زرشک یکی از معضلات مهم در زمینه کاهش کیفیت محصول است که لطمه زیادی به بهره‌برداران وارد می‌کند.

https://www.irna.ir/news/85239166/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF