نحوه اضافه کردن تصاویر شاخص به صفحه دسته های وردپرس.