اخبار

برداشت سیب از باغ‌های استان اردبیل آغاز شد


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از از آغاز برداشت سیب از باغ‌ها خبر داد و گفت: سرمازدگی دیررس بهاره و تگرگ میزان تولید سیب در این استان را دست‌کم ۵۰ درصد کاهش داد.

https://www.irna.ir/news/85237953/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF