اخبار

برداشت نیشکر در کشت و صنعت‌های هشت‌گانه خوزستان شروع شد

ناصری گفت: با احتساب شکر خام وارداتی که در واحدهای نیشکری خوزستان تصفیه خواهد شد ، تولید شکر سفید در واحدهای هشت گانه نیشکری خوزستان، امسال به ۷۰۰هزار تن خواهد رسید.

وی متوسط برداشت نیشکر در واحد سطح را ۷۳ تن در هکتار بیان کرد و ادامه داد: با وجود خشکسالی و تنش آبی در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰این میزان برداشت نیشکر قابل قبول و مطلوب است.

ناصری افزود:سال زراعی گذشته ۲۳هزار تن شکر درکشت و صنعت نیشکر هفت تپه تولید شد ولی امسال (سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)پیش‌بینی می‌شود تولید شکر در این مجتمع به ۴۰ هزار تُن برسد.

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۱۸مهر پارسال با تصمیم سران سه قوه از بخش خصوصی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.

واحدهای هشت گانه نیشکری خوزستان با احتساب شرکت کشت و صنعت های کارون شوشتر و میان آب شوش در مجموع ۴۰ درصد نیاز کشور به شکر را تولید می‌کنند.

بر اساس برآورد سازمان جهادکشاورزی خوزستان ، در ۲ سال خشکسالی اخیر میزان تولیدات بخش کشاورزی استان ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.منبع اخبار

عبدعلی ناصری افزود:عملیات برداشت نیشکر در واحدهای هشت گانه نیشکری وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تا اواخر فروردین ۱۴۰۲ ادامه می‌یابد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان کرد: امسال برای نخستین بار در عمر ۶۰ساله کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، پنج هزار و ۲۰هکتار کشت جدید نیشکر در این مجتمع انجام شد.

کشت بیش از پنج هزار هکتار نیشکر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

بر اساس افق ۱۴۰۴ ، در صورت تامین پایدار آب و گذر از خشکسالی، سهم استان خوزستان از نیاز کشور به شکر از ۲ محصول نیشکر و چغندرقند به ۷۰درصد خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان روز دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگار مجله خبری کشاورزی گفت:پیش بینی می‌شود با برداشت پنج میلیون تُن نیشکر از واحدهای نیشکری هفت تپه، دهخدا ، حکیم فارابی ، امام خمینی(ره)، دعبل خزاعی ، امیرکبیر ، سلمان فارسی و میرزا کوچک خان حدود ۵۱۸ هزار تن شکر تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

سالانه حدود ۱۷.۵میلیون تُن محصولات زراعی ، باغی ، شیلات ، فرآورده دامی و لبنی و عسل در خوزستان تولید می‌شود.

نیاز سالانه کشور به شکر حدود ۲.۲ میلیون تن است که ۱.۵میلیون تن آن در داخل تولید و ۷۰۰هزار شکر خام وارد می شود که در واحدهای تصفیه نیشکر خوزستان و دیگر کارخانه های قند کشور به شکر سفید تبدیل می‌شود.