اخبار

برداشت چغندرقند در کرمانشاه آغاز شد


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز برداشت چغندرقند از ۱۲ هزار و ۳۲۸ هکتار از زمین‌های کشاورزی این استان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85244086/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

بری. نحوه شکایت از خودروسازان به سازمان حمایت.