اخبار

بررسی اثربخشی سهم سامانه‌های نوین آبیاری در افزایش درآمد بخش کشاورزی

عباسی ضمن تاکید بر استفاده از اطلاعات موجود در سامانه اطلاع‌رسانی نوین آبیاری و همکاری واحد برنامه‌ریزی در این مورد، برگزاری جلسه با حضور مدیران کل و کارشناسان مرتبط دفاتر امور آب کشاورزی، توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سامانه‌های نوین آبیاری به منظور بحث و بررسی در مورد مسایل مرتبط با قیمت‌گذاری آب کشاورزی را الزامی دانست.

وی بر لزوم ارائه گزارش تفصیلی از مطالعات انجام شده توسط مشاور راهبردی و همچنین لحاظ کردن پیشنهادات و مصوبات نشست حاضر در مطالعات تکمیلی اشاره جدی کرد.

 سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: معیارهای هزینه اجرای سامانه‌های نوین آبیاری باید با همکاری واحد فنی دفتر مجری طرح احصا شود.

وی گفت: در زمینه ارائه نتایج مطالعه در مجامع و رویدادهای مختلف علمی و تحقیقاتی از جمله پیش‌بینی کارگاه تخصصی مرتبط با این موضوع در کنفرانس ملی بهره‌وری که توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی برگزار می‌شود، باید تلاش‌های لازم صورت گیرد.

گفتنی است؛ در این نشست که مشاور معاون وزیر و جانشین مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری، مشاور برنامه‌ریزی و رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک، روسای گروه و کارشناسان دفتر مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری و مسوول روابط عمومی معاونت حضور داشتند، نماینده مشاور راهبردی سامانه‌های نوین آبیاری، گزارش ارزیابی اثربخشی اقتصادی سامانه‌های نوین آبیاری را ارائه کرد و به پرسش‌های حاضرین پاسخ گفت.منبع اخبار وی همچنین بر استخراج قیمت محصولات کشاورزی و سایر مولفه‌های اقتصادی از مراکز ملی معتبر مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و… تاکید کرد.

وی اظهارداشت: بررسی اثربخشی در زمینه راندمان و کاهش مصرف آب با سه رویکرد کاهش ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصدی آب آبیاری باید انجام پذیرد.

عباسی همچنین بر بررسی حداقل سطح اقتصادی برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و همچنین اضافه کردن محصول سیب‌زمینی به لیست محصولات مورد مطالعه در گزارش ارائه شده تاکید کرد.

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی، « فریبرز عباسی » در نشست ارزیابی اثربخشی اقتصادی سامانه‌های نوین آبیاری ضمن تاکید بر استفاده و استناد اطلاعات پرسشنامه‌ای توسط مشاور راهبردی به منظور بررسی‌های اقتصادی، به استفاده از مقالات تحلیلی موجود در زمینه سامانه‌های نوین آبیاری و استناد به نتایج آنها در بررسی (متاآنالیز) اشاره کرد.