اخبار

بررسی اقدامات ۲ ساله جهاد کشاورزی استان مرکزی در میزگرد ایرنا


اراک – مجله خبری کشاورزی – میزگرد بررسی عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف کشاورزی استان مرکزی با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی در روز سه شنبه در آستانه هفته دولت در مجله خبری کشاورزیی این استان در اراک برگزار شد.

https://www.irna.ir/news/85206456/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7