اخبار

بررسی الزامات اجرایی طرح کاشت یک میلیارد درخت در شورای عالی عتف


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: الزامات اجرایی طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بررسی شد.منبع اخبار