اخبار

بررسی وضعیت ناترازی انرژی در نشست ۴ وزیر با رئیس مجلس


تهران – مجله خبری کشاورزی – همزمان با آغاز بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی نشست ارزیابی وضعیت ناترازی انرژی در کشور و پیش‌بینی راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در نشست ۴ وزیر مرتبط با حوزه انرژی با رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مرتبط برگزار شد.

https://www.irna.ir/news/85148387/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DB%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3