اخبار

برنامه‌ریزی تولید پایدار مرغ بر اساس سرانه مصرف داخلی


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: برنامه‌ریزی تولید در حلقه‌های مختلف گوشت مرغ برای تولید پایدار بر اساس سرانه مصرف داخلی تعریف شده (۳۲ کیلوگرم)، ذخیره‌سازی و در راستای حمایت از تولید داخلی نیز در مقاطعی اقدام به صادرات در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.منبع اخبار