برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارزان‌سازی غذابرنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارزان‌سازی غذا
تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی، از برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارزان‌سازی غذا خبر داد و گفت: تولید غذای ارزان، سالم و باکیفیت مهم‌ترین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی است.منبع اخبار