اخبار

برنامه‌های تحول‌آفرینی در بخش کشاورزی داریم


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی که افزایش تولید را یکی از مهمترین پیش‌نیازهای کنترل و کاهش تورم می‌داند، اظهار داشت: در چهار زیربخش تولیدی بخش کشاورزی از جمله زراعت، باغبانی، دام و شیلات برنامه‌های تحول‌آفرینی در نظر گرفته شده است.منبع اخبار