اخبار

برنامه تولید بذر گندم دیم در کردستان ۳۸ درصد رشد یافت


سنندج- مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: برنامه تولید بذر گندم دیم در استان طی سال زراعی جاری نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد یافت.منبع اخبار