اخبار

برنامه جلوگیری از خروج ارز با افزایش تولید موز در سواحل مکران


ساری- مجله خبری کشاورزی – معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اظهار این که امسال حدود ۵۰۰ میلیون یورو بابت واردات موز، ارز از کشور خارج شده است، گفت :یکی از برنامه های تحولی سال آینده وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید موز در جنوب کشور است.منبع اخبار