برنامه ریشه کنی ۶ بیماری دامی تا دو سال آینده/ اشتغالزایی برای ۱۰ هزار نفربرنامه ریشه کنی ۶ بیماری دامی تا دو سال آینده/ اشتغالزایی برای ۱۰ هزار نفر
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان دامپزشکی کشور از برنامه ریزی برای ریشه کنی ۶ بیماری دامی تا دو سال آینده خبر داد و اعلام کرد: در طرح ریشه‌کنی این بیماری‌ها برای حداقل ۱۰ هزار واکسیناتور آموزش و اشتغال‌زایی جدید ایجاد می‌شود.منبع اخبار