اخبار

برنامه سفر وزیر جهاد کشاورزی در استان بوشهر اعلام شد


بوشهر – مجله خبری کشاورزی- سید جواد ساداتی وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه همزمان با سفر استانی رئیس جمهور به بوشهر وارد این استان شد و در این سفر یک روزه طرح‌های ویژه‌ای افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها را آغاز خواهد کرد.منبع اخبار