اخبار

برنامه هفتم توسعه هفته آینده برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‎ شود


بوشهر-مجله خبری کشاورزی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی اکنون درگیر برنامه هفتم توسعه است که در اواسط هفته آینده کار برنامه هفتم به اتمام می رسد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85291436/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86

جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد. ده راه‌ها نگهداری هوش مصنوعی شما رشد بدون سوزاندن روغن نیمه شب.