اخبار

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، هفته جهاد کشاورزی را تکریم همه تلاشگران سنگر امنیت غذایی کشور عنوان کرد و گفت: اصلاح الگوی کشت، خرید تضمینی محصولات راهبردی، اجرای کشت قراردادی، طرح جهش دیمزارها و… سرفصل برنامه‌های کلان وزارت جهادکشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی پایدار است.

https://www.irna.ir/news/85136811/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1