برنامه کاشت یک میلیارد اصله نهال در دولت سیزدهم برای حفاظت از خاک کشوربرنامه کاشت یک میلیارد اصله نهال در دولت سیزدهم برای حفاظت از خاک کشور
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت حفاظت از خاک کشور گفت: در دولت سیزدهم طرح های زیادی از جمله کاشت یک میلیارد نهال برای حفاظت و صیانت از خاک در دستور کار است.منبع اخبار