برنامه کشت قراردادی ۱۲ محصول در کشور اجرا می‌شودبرنامه کشت قراردادی ۱۲ محصول در کشور اجرا می‌شود
بیرجند – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، کشت قراردادی ۱۲ محصول مهم در کشور است که از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید حمایت می‌شود.منبع اخبار