اخبار

برنج پرمحصول کشاورزان به صورت تضمینی خریداری می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی تمام واحدهای ستادی و استانی این شرکت برای خدمت‌رسانی به کشاورزان و مردم، از مصوبه جدید برای خرید تضمینی برنج پرمحصول خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85186694/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF