اخبار

برچیدن مزارع آلوده به فاضلاب در فارس/ نابودی ۴۵هکتار از زمین‌های کشاورزی گردخون


شیراز-مجله خبری کشاورزی-جلوگیری از آبیاری اراضی کشاورزی فارس با آب فاضلاب در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است به گونه‌ای که در ششمین مرحله از امحا مزارع آلوده به فاضلاب خام و پساب‌های شهری در شهرستان شیراز، قلع و قمع نزدیک به ۴۵هکتار از مزارع برنج و ذرت در حومه کلان شهر شیراز با دستور مراجع قضایی و با حضور نیروهای انتظامی و نمایندگان دستگاه های مرتبط آغاز شده است.

https://www.irna.ir/news/85244303/%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B5%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C

رفع مشکلات حاشیه مشهد در دستور کار قرار گرفت – پایگاه خبری هشت صبح. قطعی : مودریچ بازی با ناپولی را از دست داد. افزایش تا ۱۲۰درصدی نرخ سرویس مدارس اهواز تصویب شد !.