اخبار

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر
عکس از رقیه نعل‌بندانی

ایسنا/مازندران اولین نمایشگاه تخصصی توسعه صنعت نساجی، پوشاک و صنایع وابسته در مرکز نمایشگاهی بین المللی نیاوران ساری برپا شد.

 این نمایشگاه تخصصی برای اولین بار، با حضور صنایع پوشاک و نساجی از سراسر کشور و استان از سه شنبه ۱۴ تا جمعه  ۱۷ آذر برپا است.

لازم به ذکر است استان مازندران جزء ۴ استان برتر در زمینه صنعت پوشاک و نساجی محسوب می‌شود که دارای  کارخانجات نساجی در شهرستان های قائمشهر و تنکابن ، آمل است .

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و صنایع وابسته در مازندران +تصاویر

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402091711970/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86