اخبار

بزرگترین مزرعه آرتمیای کشور در «عجب‌شیر» آبگیری شد


مراغه- مجله خبری کشاورزی- همزمان با سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به آذربایجان‌شرقی، بزرگترین مزرعه جلبک و آرتمیای کشور با ۵۸ هکتار مساحت در بندر «رحمانلو»ی شهرستان عجب‌شیر و در سواحل شرقی دریاچه ارومیه آبگیری شد.

https://www.irna.ir/news/85133878/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF