اخبار

بزرگترین نخلستان «مَجول» کشور در بشاگرد احداث می‌شود


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را عامل توسعه اقتصاد و افزایش اشتغال در منطقه محروم بشاگرد دانست و گفت: در این راستا بزرگترین نخلستان «مجول» کشور با مساحت افزون‌بر ۲هزار هکتار با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این شهرستان احداث می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85228109/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF