اخبار

بسته دکترین فرهنگ اقتصادی برای تحقق عدالت در مناطق محروم

بسته های آموزشی دکترین سواد اقتصادی محصول ابتکاری یکی از شرکت های حاضر در دومین نمایشگاه ملی آبادیران است که در راستای محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار در نمایشگاه آبادیران رونمایی شد.

به گزارش ایسنا. بسته دکترین فرهنگ اقتصادی برای کودکان با حضور حمید رضا شکری دبیر برنامه ملی آبادیران رونمایی شد.

در این مراسم علی رنجبر مدیر عامل این شرکت دانش با بیان اینکه دکترین فرهنگ اقتصادی شامل بسته های آموزشی با هدف تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد ثروت برای مناطق محروم است، گفت: در قالب این بسته آموزش های رایگان ارائه می شود به مربیان

به گفته رنجبر، این بسته های آموزشی برای گروه سنی 6 تا 12 سال تهیه شده است.

وی به نقل از معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از بسته های آموزشی ما برای گروه سنی 6 تا 12 سال و بسته دیگر ما برای گروه سنی 10 تا 12 سال است.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403032516778/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85