اخبار

بستک هرمزگان منطقه آزمایشی تولید پروتئین سفید کشور می‌شود


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – ریبس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس از اختصاص یارانه برای نهاده های دامی خبر داد و گفت: شهرستان بستک هرمزگان به عنوان منطقه پایلوت(آزمایشی) تولید پروتئین سفید در کشور معرفی می شود.منبع اخبار