اخبار

بسیج کشاورزی با دانش و بینش روز به روز قدرتمندتر می‌شود

بسیج کشاورزی با دانش و بینش روز به روز قدرتمندتر می‌شود
تهران – مجله خبری کشاورزی – نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: بسیج شجریه طیبه‌ای است که با دانش و بینش روز به روز قدرتمندتر و تنومندتر می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85298981/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

قالب خدمات هوش مصنوعی و فناوری centrix تاکس پرس.