اخبار

بلایای طبیعی ۱۸ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی گرمی و انگوت در اردبیل خسارت زد


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: از ابتدای سال زراعی جاری انواع بلایای طبیعی اعم از خشکسالی، سرمازدگی و یخ بندان، سیل و تگرگ، باد و طوفان ۱۸ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی شهرستان‌های گرمی و انگوت خسارت زده است.

https://www.irna.ir/news/85130480/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA