اخبار

بهترین محصول برای کشت گلخانه ای با سوددهی بالا مجله خبری کشاورزی

حرکت، دوار است و با CIRCULATION در طول مسیر ادامه پیدا می کند. بدین منظور، شناخت و عملکرد هر یک از تنش های محیطی و مقابله درون گیاهی با آن و به کار گیری نوع تغذیه گیاهی متناسب با آن راهکاری است در مسیر دستیابی به کشاورزی پولساز . به طور مثال پروژه ی EU-PLF که هم اکنون در حال اجراست، برای بررسی امکان عملی کردن استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی در کشاورزی هوشمند طراحی شده است. وی افزود: در پرتفوی محدودیت سطح زیر کشت و هم محدودیتهای تجارتی دیده شده است تا خیلی جذابیتی برای کشاورز نداشته باشد. عمده­ترین فعالیت آنها توزیع کالاهای مصرفی و نهاده­های تولیدی است. به گزارش سازمان گمرک ایران، سهم ارزش کالاهای صادراتی بخش کشاورزی در سال 1397 از کل ارزش صادراتی غیر نفتی، از لحاظ مقداری (6956 هزار تن)، 9/5 درصد و از لحاظ ارزشی (6400 میلیون دلار) 4/14 درصد بوده است. کالاهای کشاورزی جایگاه مهمی در صادرات غیر نفتی کشور دارد. لذا از آنجا که با ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی زمینه برای صادرات محصولات و فراورده­های کشاورزی فراهم شده است و با توجه به غفلت تولیدکنندگان به­ویژه تعاونی های تولید کشاورزی از این فرصت پیش آمده، ضرورت دارد که راهبردهای لازم بر اساس واقعیات موجود منطقه مشخص شوند که در این زمینه مطالعه مشابهی در سطح کشور انجام نشده است.

برهمین­اساس، حیدری و همکاران (1394) فراهم کردن زیرساخت­های مناسب و بالا بردن سهمیه ارزی مرزنشینان و آزادی عمل بیشتر آنها در صادرات و واردات را ازجمله راهکارهای مهم فعال­سازی تعاونی­های مرزنشینان عنوان کرده­اند. بااین­تفاسیر، مطالعه حاضر کوشید برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت با بهره­مندی از فرصت­ها و از میان برداشتن تهدیدها، راهبرد مناسبی برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی تعاونی­های تولید پیشنهاد کند. عسکری عنوان کرد: حتی میتوان از طریق گذاشتن فانوس در منطقه زاگرس شبانه پروانهها را کنترل و جمعآوری کرد. تولیدکنندگان محصولات گلخانه در استان هرمزگان، روند پیچیده و معطلی در دریافت تسهیلات کمبهره، قطع آب و برق، مشکلات در زمینه صادرات و هدر رفت محصول و همچنین ناچاری از عرضه محصول با قیمت بالاتر از کشت روباز را ازجمله مشکلات خود عنوان میکنند. ما فعلاً نظام برنامهریزی را با تکنولوژی رایج تعریف کردهایم ولی به دنبال این هستیم جای تکنولوژی را در این برنامه طی سالهای آینده ببینیم و این تفاوتهای طرح مذکور با سایر برنامههایی است که هر ساله تحت عنوان «نظام ابلاغ کشت محصولات زراعی» به استانها ابلاغ میشده است. یکی از چالش­های عمده درآمدی کشاورزان از محصولات تولیدی کشاورزی، نامنظم بودن مسیر بازاریابی و نحوه عرضه­ محصولات تولیدی به بازار و پایین بودن سهم دریافتی آنها از قیمت پرداختی مصرف­کنندگان نهایی است.

باتوجه­به نتایج، درمجموع، تعاونی­های تولید درزمینة بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، 12 قوت در برابر 20 ضعف و 13 فرصت در مقابل 13 تهدید داشتند. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران عامل (2 نفر) و اعضای هیئت­مدیره تعاونیهای تولید کشاورزی (13 نفر) دو تعاونی تولید آراز 1 و 2 منطقه آزاد ماکو و کارشناسان (25 نفر) اداره­های مرتبط (اداره تعاون و جهاد کشاورزی و اداره کل گمرک بازرگان) تشکیل دادند که در این زمینه دانش و تجربه کاری داشتند. 13 عامل مربوط به فرصت­ها و 13 عامل مربوط به تهدیدهایی می­شد که برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، پیش روی تعاونیهای تولید قرار داشتند.

نقطه تلاقی جمع امتیازهای عوامل خارجی و داخلی روی محور Xها و Yها تعیینکننده­ موقعیت این بخش در ماتریس راهبرد­ها و اولویت­های اجرایی است. و تعیین راهبردها: ماتریس راهبرد­ها و اولویت­های اجرایی دارای دو بعد اصلی و 9 خانه (3×3) است. در حال حاضر مرجع اصلی برای تعیین ویژگی های مطلوب یک محصول درجه بندی شده، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی است. استفاده از آبپاش با هدف صرفهجویی در آب و همچنین رسیدن به محصول بهتر و با کیفیتتر انجام میشود. مجموع تولیدات گلخانهای این استان ۱۲ هزارتن است که بخشی از آنها به کشورهای روسیه و حاشیه خلیجفارس صادر میشود. در سند چشمانداز توسعه کشور تا پایان سال 1404، توجه به ارزآوری بخش صادرات غیر نفتی پیش­بینی شده است (پاکروان و گیلانپور، 1392). دراین­راستا، ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی، با حذف مالیات و دادن مشوق­ها برای تولیدکنندگان، زمینه را برای صادرات انواع محصولات تولیدی ازجمله محصولات کشاورزی فراهم نموده است. به گزارش ایرنا، استان کرمان یکی از استان های اصلی کشور در زمینهٔ تولید محصولات کشاورزی است و در این میان کشت های گلخانه ای مهمترین محصولات کشاورزی در استان هستند که موجب ارزآوری می شوند و همیشه در صدر فهرست صادرات قرار دارند.

مرور مطالعات انجام شده نشان می­دهد که بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی تأثیر قابل ملاحظه­ای بر ارزش­افزوده بخش کشاورزی دارد و تعاونی­ها می­توانند نقش مهمی در بازاریابی و فروش انواع محصولات کشاورزان، حذف واسطه­ها و دلالان از مسیر بازاریابی و توانمندسازی کشاورزان بازی کنند. تجربه برخی از کشورهای درحال­توسعه و توسعه­یافته نشان می­دهد که تعاونی­های کشاورزی درزمینه حذف واسطه­ها و فروش عمده و حتی جزئی محصولات کشاورزان به بازارهای هدف، استانداردسازی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، بالابردن قیمت فروش و کاهش هزینه­های فروش (با حذف هزینه­های حمل­ونقل و کاهش حق دلالی) موفقیتهای چشمگیری به­دست آورده­اند. کشاورزان وابسته به کانال بازار تعاونی محصولات خود را با قیمت بالاتر از سایر کانال­های بازار به فروش رسانده و هزینه بازاریابی کمتری به دلیل صفر شدن یا حذف هزینه حمل­ونقل و ناچیزشدن هزینه دلالی پرداخت کرده­اند. پس این دو در تناقضاند به همین دلیل در اروپا دولت بهندرت در بازار دخالت میکند. ماتریس IFE بسیار شبیه ماتریس EFE مورد استفاده برای ارزیابی عوامل داخلی است که قوت­ها و ضعف­های موجود در عملکرد و وضع موجود سازمان را ارزیابی میکند. درزمینه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی مطالعات مختلفی انجام شده است که در ادامه، به برخی از آنها اشاره می­شود.

منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو در سال­های اخیر در مرز سه کشور آذربایجان، ارمنستان و ترکیه ایجاد شده است؛ لذا با کمک این منطقه امکان توسعه صادرات بهویژه صادرات محصولات کشاورزی فراهم شده است و تعاونیهای تولید کشاورزی و روستایی موجود در منطقه می­توانند از این فرصت فراهم­آمده برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی بهره ­ببرند. بیشتر کشاورزان و کارشناسان این امر را ناشی از نقایص موجود در ساختار بازار محصولات کشاورزی می­دانند. این امر از طریق نفوذ در بازار و انتخاب نام تجاری، بسته­بندی و تبلیغات مناسب سهم بازار را به خود اختصاص می­دهد. با وجود این نقش اندک تعاونی­ها، اغلب اعضای تعاونی تمایل دارند با دریافت قیمت بالاتر و فروش مطمئن، محصول خود را از کانال تعاونی­های روستایی به فروش برسانند. به این ترتیب میتوانیم با اطمینان بگوییم که خاک سالم، محصول سالم و محصول سالم، بدن سالم میسازد. مهم­ترین نقاط قوت (S) عبارت بودند از: پتانسیل تولید بالا در انواع محصولات، وجود مزیت نسبی در تولید بعضی از محصولات تجاری و علاقهمندی تولیدکنندگان به فروش محصول خود به شرکتهای تعاونی تولید. رضا اسماعیل زاده کناری در گفت و گو با ایسنا به موضوع عدم نظارت بر تولید محصولات جالیزی، زارعی، باغی و غلات مهمی چون برنج و گندم اشاره و تصریح کرد: آموزش در نحوه استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی هیچ جایگاهی ندارد و کشاورزان با توجه به رقابتی که برای بازدهی محصولات خود دارند مقادیر دلخواهی از کود و سم را مصرف می کنند.

این کاهش قیمتها در وهله نخست ناشی از افت 5/ 7 درصدی شاخص قیمت نوشیدنیها و سپس 8/ 1 درصد افت شاخص مواد خام سایت agriculture-na کشاورزی است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است؛ از نظر میزان نظارت و درجه کنترل، از نوع تحقیق غیر آزمایشی است که به روش میدانی انجام شده، از لحاظ روش گردآوری داده­ها جزء تحقیقات توصیفی – همبستگی است. روش هیدروپونیک نیز مانند هر روش دیگر دارای مزایا و معایبی نیز است که پیش از پرداختن به انواع روشهای کشت به صورت کوتاه و مختصر به آنها اشاراتی میشود. این مسائل از جمله نکاتی است که مسئولین دولتی و بورس کالا باید راهکار مناسب برای حل آن ها ارائه کنند. دکتر جعفر میرفخرایی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی و طب سنتی، حسین زینعلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و محمد رضا دهقانی رئیس آموزش پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در برنامه نبض کشاورزی شبکه ایران کالا به بحث گفتگو درباره صنع کشت و پرورش گیاهان دارویی پرداختند. وزیر اقتصاد هم پس از صحبتهای رییس جمهوری اعلام کرد که از روز شنبه (نهم آبان ماه) طرح وام بدون ضامن در بانکهای دولتی اجرایی شود و وزارت اقتصاد بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.برای دریافت وام بدون ضامن در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند.

در بند دیگری از مصوبه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی آمده است که میزان آفت سن گندم و جدول قیمتهای دانههای روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور خریداری میشود. به گزارش همشهری آنلاین، شهردار منطقه۱۸ در این باره توضیح داد: «در خصوص زمینهای کشاورزی و باغات به با عنایت به مفاد نامه شماره ٦٣٦٤٠ /٣١٠مورخ ۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در خصوص مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران “پیرامون اصلاح پیوست ٣ طرح جامع تهران-دستورالعمل ماده ١٤قانون زمین شهری تهران” ابلاغی به شماره ۵٢٣٧٨١ / ٨٠ مورخ ۱۴ مرداد ماه سال ١٣٩٨ ” عین بند ٦-٣ ردیف سوم ماده دوم بیان میدارد” در باغهای با مساحت ٢ هزار مترمربع و بیشتر در صورت ارائه درخواست کتبی و محضری مالک مبنی بر تبدیل ٧٠ درصد از مساحت عرصه باغ به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ٣٠ درصد باقیمانده با سطح اشغال ٦٠ درصد و تراکم ٢٤٠ درصد حداکثر در ٤ طبقه مجاز میباشد.

کشاورزی هوشمند می ایستد برای به دست آوردن انبوه از این دستگاه های کشاورزی IoT به هم پیوسته در چند راه. راه حل کوتاه مدت و کم هزینه یی وجود ندارد و همه راه حلها بلندمدت و پرهزینه هستند. بازاریابی مشارکتی همچنین کانال بازاریابی را کوتاه می­کند. دراین­باره، کارشناسان کشاورزی و فروش همگی بر این عقیده بودند که بایستی تشکلهایی به دست خود کشاورزان برای انجام امور بازاریابی و کوتاه کردن دست واسطه­ها ازجمله شناسایی بازار و ارائه مستقیم محصولات به بازارهای هدف تشکیل شود. ازآنجا­که محصولات فروخته­شده از طریق تعاونی­ها معمولاً از استانداردهای نسبتاً سخت­گیرانة کیفیت و ایمنی مواد غذایی پیروی می­کنند، سیاست­های تبلیغی اعضای تعاونی برای فروش محصولات خود از طریق تعاونی­ها احتمالاً تأثیر قابل توجهی در کیفیت مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی در چین خواهد داشت. هائو و همکاران (Hao et al., 2018) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عضویت در تعاونی در فروش محصول تولیدکنندگان سیب چین به عمده­فروشان تأثیر مثبت و به خرده­فروشان تأثیر منفی دارد، اما تأثیر قابل توجهی در فروش به خود تعاونی ندارد. با توجه به تعرفه گمرکی که چین بر روی سویای آمریکا وضع کرد ، قیمت سویا در اوایل سال با افزایش همراه بود اما در ادامه روند کاهشی داست که بخشی از آن به دلیل بالا بودن سهام و عدم قطعیت بازار است .

در هر منطقه ای میزان نور دریافتی بر اساس شدت نور، جهت تابش خورشید، ارتفاع از سطح دریا و ضخامت لایه اتمسفر و نوع اقلیم متفاوت است. هر باغدار و کشاورزی آگاه است که کشت محصولات در فضای آزاد کاملاً به الگوهای جوی و شرایطی وابسته است که باید مناسب برای ریشه دواندن دانهها باشند. وی با یادآوری اینکه مشکلاتی بر سر راه این افزایش تولید وجود دارد، تصریح کرد: میزان محدود زمینهای قابل کشت، تغییرات اقلیمی زمین و افزایش میانگین دما، محدودیت عملکرد ارقام فعلی، کمبود منابع آب باکیفیت، قیمت بالای انرژی، توسعه شهرها و کاهش نیروی کار فعال در بخش کشاورزی را باید از جمله مشکلات فرا روی افزایش تولید دانست. در ایران ، نان گندم از دیر باز به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کالری مورد نیاز انسان شناخته می شده است و هنوز هم نقشی اساسی را ایفا می کند .

مهمترین مورد برای کشاورزان، این است که بدانند یک گیاه در چه آب و هوایی امکان رشد دارد؛ چرا که هرگونه اشتباه در این زمینه ممکن است خسارت مالی زیادی وارد کند. بنابراین پس انداز مالی زیادی در آنجا نیز وجود دارد. کشت گلخانهای مزایای زیادی دارد. در نظام تولید تا مصرف، عرضه محصولات کشاورزی به بازار و بازاریابی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما در این رشد قابل توجه در قیمت ها چه عواملی تاثیر گذار بوده است؟ راسخ جهرمی و عابدی (1390) در مطالعه­ای، به این نتیجه رسیدند که صادرات محصولات کشاورزی تأثیر قابل ملاحظهای بر ارزش­افزوده بخش کشاورزی دارد، لذا پیشنهاد دادند سیاست­های­ تشویقی مناسب، رفع موانع صادراتی، گسترش تجارت جهانی و همکاری­های منطقه­ای می­تواند رشد صادرات­ و به­تبع­آن، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. خواجوی پور و همکاران (1395) در بررسی انتخاب راهبرد رقابتی بازاریابی از بین سه راهبرد تمایز، تمرکز و رهبری برای شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان به این نتیجه رسیدند که راهبرد تمرکز بهترین گزینه برای کاهش هزینه می­باشد. نجفی و فرج­زاده (1389)؛ قدیری مقدم و نعمتی (1390)؛ چاکرا و همکاران (2014)؛ فیض آبادی و جوادی (1395) نیز در نتایج تحقیق خود به یافته­های مشابهی دست یافتند. فیض آبادی و جوادی (1395) در تحقیق خود، موانع بازاریابی تعاونی­های تولید کشاورزی را به­ترتیب، در دسته­های اقتصادی، انسانی، بازاری، عملیاتی، ساختاری و مدیریتی اولویتبندی نمودند و وجود دلالان و واسطه­گران در هنگام فروش محصولات کشاورزی، عدم بهکارگیری نیروهای متخصص درزمینه خریدوفروش محصولات کشاورزی و سیاست­های نامناسب در قیمت­گذاری را مهم­ترین موانع بازاریابی برشمردند.

گلخانه محلی است که با مواد شفاف پوشیده شده و در آن دما، نور، رطوبت و سایر عوامل محیطی به جهت تولید محصول قابل کنترل است. قدیری مقدم و نعمتی (1390) ازجمله نارسایی­های بازاریابی تعاونی­های تولید به موارد زیر اشاره کردند: فقدان تحقیقات بازاریابی و نبود برنامه­ریزی جامع بلندمدت تعاونی­های تولید درزمینه بازاریابی در زمان تولید و پس از تولید؛ وجود عوامل واسطه­ای و دلالان در هنگام فروش محصول؛ بهکارنگرفتن متخصصان در فرایند بازاریابی و مقوله خریدوفروش محصول؛ ضعف هماهنگی با سایر شرکت­های تعاونی و سازمان­های ذی­ربط؛ تحصیلات پایین مدیران تعاونی و ناآشنایی آنها با شیوه­های بازاریابی و تبلیغات محصول؛ سیاست­های نامناسب و نوسان­های قیمتی محصولات بخش کشاورزی؛ ضعف خدمات درزمینه درجه­بندی، بستهبندی و فراوری محصول و تولید محصول ثانویه؛ نبود سردخانه و تسهیلات انبارداری و به­تبع بروز ضایعات بالا؛ ضعف بنیه مالی تعاونی­ها؛ عدم شناخت صحیح تعاونی­ها از ساختارهای بازارهای محلی و برون­محلی و نبود بازارهای هدف ثابت؛ ضعف در کانال توزیع و انتقال کالا به مصرف­کننده؛ مشکلات مدیریتی و مدیریت منابع انسانی در تعاونی­ها. وی بیان کرد: استفاده بهینه از منابع آب و پساب های خانگی و صنعتی راهکار جبران کم آبی در بخش کشاورزی و صنعت است. باقرزاده خاطر نشان کرد: اگر در زمینهای واگذار شده محصولی تولید نشود، منابع به هدر میرود به همین منظور مدیران ستادی و شهرستانی باید برای جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نهادههای کشاورزی اجرای طرحها را تا زمان به نتیجه رسیدن در اولویت کارهای خود قرار دهند.

مهم­ترین فرصتها (O) عبارت بودند از: نگرش مثبت به صادرات در وزارت جهاد کشاورزی؛ موقعیت جغرافیایی مناسب منطقه آزاد ماکو از جهت همجواری با کشورهای ترکیه، نخجوان، ارمنستان و منطقه آزاد قفقاز؛ نیروی کار تحصیل­کرده کشاورزی در گرایشهای مختلف بهویژه اقتصاد و بازاریابی؛ عزم دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی؛ و وجود تنوع در سلایق مصرف کنندگان جهانی. در جداول 4 و 5 نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای فراروی تعاونی­ها از دیدگاه پاسخگویان ارائه شده است. نتیجه مطالعه طالبی و همکاران (1395) نیز همسو با این یافته است. نجفی و فرج­زاده (1389)؛ فیروزآبادی و حسینی (1390)؛ قدیری مقدم و نعمتی (1390)؛ چاکرا و همکاران (Chokera et al., 2014)؛ فیض آبادی و جوادی (1395) نیز در نتایج تحقیق خود به یافتههای مشابهی دست یافتند. نیروجا و همکاران (Niroja et al., 2015) در مطالعه خود نشان دادند که تعاونیهای کشاورزی نپال نقش واسطه بین بازرگانان و کشاورزان تولیدکننده میوه و سبزی، با قدرت چانه­زنی بالاتر، و کشاورزان انفرادی دارند.

پراهمیت­ترین نقاط ضعف (W) عبارت بودند از: خدمات پایین درزمینه بستهبندی، درجهبندی و فراوری محصول (کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و فراوری مناسب برای تولید محصولات ثانویه)؛ ضعف فرهنگ مشارکت و روحیه کار جمعی و وجود اختلاف نظر و سلیقه در بین اعضای تعاونی؛ ضعف بنیه مالی و کمبود سرمایه و اعتبارات تعاونیهای تولید؛ نبود برنامهریزی جامع بلندمدت از سوی مدیران و اعضای تعاونیها درزمینه اقدامات بازاریابی در زمان تولید محصولات (عدم وجود تحقیقات بازاریابی)؛ عدم آموزش صحیح اعضا و آشنایی کم اعضا و مدیریت با شیوههای جدید بازاریابی؛ کافی نبودن انبار سردخانه برای نگهداری محصولات؛ تحصیلات پایین مدیران تعاونی­ها و آشنایی کم آنها با اصول بازاریابی و صادرات؛ عدم وجود تسهیلات انبارداری و در نتیجه ضایعات بالا؛ استاندارد نبودن و کیفیت پایین محصولات به علت استفاده بی­رویه از سموم و کودها؛ و ابتدایی بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری و انتقال و توزیع کالا به مصرف کننده. پیشنهادهای پژوهش حاضر عبارت بودند از: استفاده از سرمایهگذاران برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی؛ بهرهگیری از فناوریهای نوین تولید؛ بهکارگیری کارکنان و مدیران متخصص در تعاونی­های تولید؛ اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه به صادرکنندگان محصولات کشاورزی؛ انجام تحقیقات بازاریابی؛ ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی؛ تأمین بهموقع نهادههای تولیدی. تولید محصولات باغی کشور نیز در سال 1396 در مقایسه با سال 1356 یعنی بعد از چهل سال، بیست برابر شده است.

درجن و گتاچیو (Derjene & Getachew, 2015) با مطالعه عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­ها درزمینه بازاریابی کشاورزی در منطقه اورمیا در اتیوپی به این نتیجه رسیدند که مشارکت، تعهد، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری و عوامل خارجی ازجمله مهم­ترین متغیرها در این زمینه می­باشند. چاکرا و همکاران (Chokera et al., 2014) تحقیقی را جهت شناسایی نقش بازاریابی کشاورزی بر توانمندسازی کشاورزان محلی ایالت ماسونیگو (واقع در کشور زیمباوه) انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که مهم­ترین چالش­های پیش روی کشاورزان در این زمینه عبارت­اند از: تجهیز نامناسب منابع، ضعف در حمل­ونقل، بی­اطلاعی از بازار، عدم توانایی در قیمت­گذاری محصولات کشاورزی؛ لذا دولت­ها در این زمینه می­توانند با آموزش کشاورزان درزمینه بازاریابی و فروش و همچنین کمک به حمل و ارتباطات این چالش را کم­رنگ­تر کنند. به طور کلی در صورت برنامه و مدیریت مناسب و حمایت اصولی، باعث ارزش افزوده شده و نیز فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و سبب مهار هزینه های سربار و در نتیجه بهبودی در شاخص تولیدات می شود. کشت نوبتی (یا بریدن و سوزاندن) سیستمی است که در آن جنگلها را میسوزانند و بدین طریق مواد غذایی را برای حمایت از کشت محصولات یک ساله و چند ساله برای مدت چند سال آزاد میکند.