اخبار

بهره‌برداری از ۲۳۰۰ طرح کشاورزی کشور همزمان با هفته دولت


 تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی از افتتاح و بهره‌برداری ۲۳۰۰ طرح کشاورزی در سراسر کشور همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: مناطق کم‌برخوردار در صدر جدول افتتاح‌ها قرار دارند.

https://www.irna.ir/news/85209919/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA